DB-Gen version 1.2 © S. Girard. Alle rechten voorbehouden. Laatste update: 14-11-2022 14:04:01

Home   Index CHATELIN   Index   Zoek   Vorige pagina

NOAC Namen index

 CHATELIN, Françoise

 Sosa: 37: Generatie V

  Jean LORIOT (1835-1906)  Marie Jeanne LORIOT (1864-1946)  Léon GIRARD (1881-1923)  Casper Léon Eugène GIRARD (1918-1980)

Laatste bijwerking: 2021-12-16 12:13:48

Vader:Simon CHATELIN  
Moeder:Jeanne LÉGER  
Geboren: ≈ 1800-08-28 France, Préporché (58-Nièvre)
Gestorven: ≈ 1880 France
Leeftijd:79jaar 7maanden

Externe Links/Bronnen
Geboorteakte


Partner(s)
1Préporché (58-Nièvre) ≈1827-05-03 MAR Claude LORIOT  (≈1788-≈1870)
Leeftijd bruidegom: 38jaar 6maanden 2dagen
Leeftijd bruid: 26jaar 8maanden 4dagen
Duur huwelijk: 43jaar 5maanden 13dagen (tot 1870-10-16)


Kinderen
1Pierrette LORIOT (1832-) Claude LORIOT
2Jean LORIOT (1835-Na 1906)  2  Claude LORIOT
Kleinkinderen:2


Broers en zussen
1Françoise CHATELIN  (≈1800-≈1880)  2  
2Joséphine CHATELIN (1814-) 
Kleinkinderen Broers en zussen:2Ooms en tantes
1François CHATELIN (1751-) 
2Jeanne CHATELIN (1752-) 
3Jeanne CHATELIN (1754-) 
4Simon CHATELIN  (1757-1824) 
4.1Françoise CHATELIN  (≈1800-≈1880)  2  
4.2Joséphine CHATELIN (1814-) 
Kleinkinderen:2
Neven en nichten:5Parenteel  

Nakomelingen  

Kwartierstaat

VooroudersCurriculum Vitae Françoise CHATELIN
0 jaargeboorteFrançoise CHATELIN  1816
0 jaar De IJkwet neemt het metrieke stelsel over en Engeland geeft de koloniën terug aan Nederland. 1816
1 jaar Hongerwinter door mislukte oogst en de Fransman Louis Vicat ontdekt de chemische principes van cement. 1817
4 jaar Metrieke stelsel verplicht in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 1820
6 jaar Charles Babbage, een wiskundige, vroeg zich af of de tabellen niet machinaal gegenereerd konden worden. Hiervoor bedacht hij in 1822 de "differentiemachine" 1822
8 jaar De uitvinding van de stoomtrein. 1824
12 jaar Jules Verne wordt geboren. Hij was een Franse schrijver en pionier in het sciencefictiongenre. 1828
16 jaar De eerste paardentram reed in Manhattan. 1832
19 jaar Antoine–Joseph (Adolphe) Sax (1814-1894) ontwikkelt de saxofoon. 1835
19 jaar Samuel Morse ontwikkelt de Morse–code met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. 1835
19 jaarhuwelijkClaude LORIOT  1835
19 jaar Eerste spoorlijn Haarlem – Amsterdam. 1835
20 jaargeboorte zoonJean LORIOT  1836-07-11Préporché (58–Nièvre)
22 jaar Georges Bizet wordt te Parijs geboren (componist) 1838
22 jaar Cockerill vormte het eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterij, walserijen, smederijen en constructiewerkplaatsen. 1838
23 jaar De fotografie wordt uitgevonden. 1839
23 jaar Nederland erkent de onafhankelijkheid van België. 1839
24 jaar De eerste postzegel wordt ingevoerd. 1840
24 jaar Willem I doet afstand van de regering. Willem II wordt koning der Nederlanden. 1840
24 jaaroverlijden vaderCHATELIN  1840
25 jaar Wielbanden waren van hout of van staal, de rubberband werd pas in 1841 uitgevonden. 1841
28 jaar Zeer strenge winter en de 2 jaren daarop mislukken de aardappeloogsten. De bevolking lijdt honger. 1844
34 jaar Europa telt 276 miljoen inwoners en tandpasta word voor het eerst geproduceerd. 1850
38 jaar Lijfstraffen geschrapt uit het strafrecht. De doodstraf wordt beperkt tot ophanging boven een luik. 1854
38 jaar Het KNMI wordt bij koninklijk besluit van Koning Willem III opgericht. 1854
40 jaar Eerste treinramp in Nederland. 1856
43 jaar Etienne Lenoir construeerde in 1859 een kleine motor die werkte op het stads– of lichtgas (steenkoolgas) 1859
44 jaar Officiële afschaffing van de slavernij in Nederlandsch–Indië. 1860
46 jaar Étienne Lenoir zijn hippomobile, voorzien van een met waterstofgas aangedreven verbrandingsmotor. 1862
48 jaargeboorte kleindochter tweelingMarie Jeanne LORIOT  1864-01-19Préporché (58–Nièvre)
48 jaargeboorte kleinzoon tweelingPierre LORIOT 1864-01-19Préporché (58–Nièvre)
49 jaar De tweewieler (vélocipède–>fiets), gebouwd door de Fransman Pierre Michaux ziet het daglicht. 1865
51 jaar Het procedé voor gewapend beton word door de Fransman Joseph Monier verfijnd. 1867
54 jaar In Nederland wordt de doodstraf afgeschaft. 1870
54 jaar Frans–Duitse of Frans–Pruisische Oorlog van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871. De oorlog veroorzaakte een pokkenepidemie die aan 500.000 mensen het leven kostte. 1870
54 jaaroverlijden partnerClaude LORIOT  1870-10-16Préporché (58–Nièvre)
57 jaar De eerste commerciële schrijfmachine word door Remington in Ilion, New York. 1873
59 jaaroverlijden zoonJean LORIOT  1875
59 jaar Jean–Maurice–Émile Baudot was een Franse telegraaf–ingenieur en bedenker van de Baudotcode. Hij was één van de pioniers op het gebied van telecommunicatie. Met zijn code konden over een enkele verbinding drie telegrammen tegelijkertijd worden verzonden. Zijn zelfdrukkende telegraaf, de voorloper van de telex, werkte met een asynchrone seriële verbinding. De term baud is naar hem vernoemd. 1875
60 jaar Graham Bell ontwikkelt de telefoon. 1876
62 jaar De Duitser Nikolaus Otto verbetert de gasmotor van Lenoir. 1878
63 jaar Thomas Edison Op 21 oktober 1879 brandde zijn gloeilamp met koolstofvezel voor het eerst. 1879
64 jaaroverlijdenFrançoise CHATELIN  1880
64 jaargeboorte achterkleindochterMathilde GIRARD 1880-03-08Préporché (58–Nièvre)
64 jaaroverlijden achterkleindochterMathilde GIRARD 1880-03-15Préporché (58–Nièvre)

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia


Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH