DB-Gen version 1.2 © Alle rechten voorbehouden. MMXXIII   S e r g e   G i r a r d  φ   S e r g e   G i r a r d   ·  b  e

Home   Index POMPEN   Index   Zoek   Vorige pagina

NOAC Namen index

 POMPEN, Maria Isabelle

Vader:Gerardus Petrus POMPEN  
Moeder:Maria Cornelia LOOTSMAN  
Geboren: ≈ 1760 Nederland
Gestorven: ≈ 1850 Nederland
Leeftijd:?

Partner(s)

Kinderen


Broers en zussen
1Ariana Arnolda POMPEN (≈1755-≈1756) 
2Jacoba Francisca POMPEN (≈1757-Voor 1850) 
3Jacobus Johannes POMPEN (≈1758-≈1789) 
4Anna Maria POMPEN (Misschien 1760-1833) 
5Maria Isabelle POMPEN (≈1760-≈1850) 
6Maria Johanna POMPEN (≈1761-≈1860) 
7Hendrica Adriana POMPEN (≈1761-≈1761) 
8Maria Henrica POMPEN (≈1762-Voor 1860) 
9Elisabeth Adriana Anna POMPE  (1764-1842)  12  
10Johannes Theodorus POMPEN (≈1767-≈1833) 
11Digna Adriana POMPEN (≈1769-1818) 
12Adriana Lucia POMPEN (≈1771-Voor 1870) 
Kleinkinderen Broers en zussen:12Ooms en tantes
1Gerardus Petrus POMPEN  (1728-1787) 
1.1Ariana Arnolda POMPEN (≈1755-≈1756) 
1.2Jacoba Francisca POMPEN (≈1757-Voor 1850) 
1.3Jacobus Johannes POMPEN (≈1758-≈1789) 
1.4Anna Maria POMPEN (Misschien 1760-1833) 
1.5Maria Isabelle POMPEN (≈1760-≈1850) 
1.6Maria Johanna POMPEN (≈1761-≈1860) 
1.7Hendrica Adriana POMPEN (≈1761-≈1761) 
1.8Maria Henrica POMPEN (≈1762-Voor 1860) 
1.9Elisabeth Adriana Anna POMPE  (1764-1842)  12  
1.10Johannes Theodorus POMPEN (≈1767-≈1833) 
1.11Digna Adriana POMPEN (≈1769-1818) 
1.12Adriana Lucia POMPEN (≈1771-Voor 1870) 
Kleinkinderen:12
2Jannetje LOTSMAN (1729-1820) 
Neven en nichten:13Kwartierstaat

VooroudersCurriculum Vitae Elisabeth VERHAAK VAN DUNGEN
0 jaaroverlijden overgrootmoeder paternelElisabeth VERHAAK VAN DUNGEN  1760
0 jaargeboorteMaria Isabelle POMPEN 1760
1 jaargeboorte zusHendrica Adriana POMPEN 1761
1 jaargeboorte zusMaria Johanna POMPEN 1761
1 jaaroverlijden zusHendrica Adriana POMPEN 1761
2 jaargeboorte zusMaria Henrica POMPEN 1762
3 jaar De handel ligt bijna stil en er heerst een grote werkloosheid in Nederland. 1763
4 jaargeboorte zusElisabeth Adriana POMPE  1764-09-27Ravenstein (Noord–Brabant)
5 jaarJoseph Nicéphore Niépce 7-3-1765 – 5-7-1833 is algemeen bekend als de maker van de eerste permanente foto 1765
7 jaargeboorte broerJohannes Theodorus POMPEN 1767
9 jaargeboorte zusDigna Adriana POMPEN 1769
11 jaargeboorte zusAdriana Lucia POMPEN 1771
15 jaar André–Marie Ampère wordt geboren. 1775
17 jaar Stoommachines: door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de verbeteringen daaraan door James Watt, verandert de wereld. 1777
21 jaar William Herschel ontdekt de planeet Uranus. 1781
26 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Cornelia Jacoba BELLE 1786-11-23Ravenstein (Noord–Brabant)
26 jaaroverlijden nicht (dochter van zus)Cornelia Jacoba BELLE 1786-12-13Ravenstein (Noord–Brabant)
27 jaaroverlijden vaderGerardus Petrus POMPEN  1787-09-30Ravenstein (Noord–Brabant)
27 jaaroverlijden grootmoeder paternelAdriana VAN CROMVOIRT  1787-09-30Maren (Noord–Brabant)
28 jaargeboorte neef (zoon van zus)Gerardus Petrus (gradus) BELLE 1788-03-14Ravenstein (Noord–Brabant)
29 jaar George Washington wordt de eerste President van de Verenigde Staten van Amerika. 1789
29 jaaroverlijden broerJacobus Johannes POMPEN 1789
30 jaar Het metrieke stelsel word ontworpen. 1790
30 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Jacoba Ceacilia BELLE 1790-11-01Ravenstein (Noord–Brabant)
32 jaargeboorte neef (zoon van zus)Petrus Jacobus BELLE 1792-11-22Ravenstein (Noord–Brabant)
33 jaar Claude Chappe ontwikkelt het semafoor– of optische telegraafsysteem tussen Parijs en Rijsel. 1793
36 jaar Napoleon legt de burgerlijke stand vast. 1796
37 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Adriana Elisabeth BELLE 1797-05-31Ravenstein (Noord–Brabant)
39 jaargeboorte nicht (dochter van zus) tweelingAnna Wilhelmina BELLE 1799-07-03Ravenstein (Noord–Brabant)
39 jaargeboorte neef (zoon van zus) tweelingJoannes Jacobus BELLE  1799-07-03Ravenstein (Noord–Brabant)
41 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Johanna Frederica BELLE 1801-10-21Ravenstein (Noord–Brabant)
43 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Francina BELLE 1803-05-31Ravenstein (Noord–Brabant)
44 jaar Napoleon stelt het Franse burgerlijk wetboek op. 1804
44 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Helena BELLE 1804-02-11Uden (Noord–Brabant)
46 jaar Lodewijk Napoleon koning van Holland. 1806
46 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Gerardina (grada) BELLE 1806-09-27Grave (Gelderland)
49 jaar Lodewijk Napoleon richt een postkoetsennetwerk in naar Frans model in Nederland. 1809
49 jaarNicolas Appert (Châlons-en-Champagne (sur-Marne), 17 november 1749 - Massy, 1 juni 1841), was een Franse suikerbakker en de uitvinder van het luchtdicht bewaren van voedsel. Appert werd bekend als de "vader van het inmaakproces". 1809
51 jaar Invoering van de burgerlijke stand en kadaster. 1811
53 jaaroverlijden moederMaria Cornelia LOOTSMAN  1813-09-05Grave (Gelderland)
55 jaar Slag bij Waterloo en Willem I, koning der Nederlanden. 1815
56 jaar De IJkwet neemt het metrieke stelsel over en Engeland geeft de koloniën terug aan Nederland. 1816
57 jaar Hongerwinter door mislukte oogst en de Fransman Louis Vicat ontdekt de chemische principes van cement. 1817
58 jaaroverlijden zusDigna Adriana POMPEN 1818-11-11Grave (Gelderland)
60 jaar Metrieke stelsel verplicht in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 1820
60 jaaroverlijden tante maternelJannetje LOTSMAN 1820
62 jaar Charles Babbage, een wiskundige, vroeg zich af of de tabellen niet machinaal gegenereerd konden worden. Hiervoor bedacht hij in 1822 de "differentiemachine" 1822
64 jaar De uitvinding van de stoomtrein. 1824
68 jaar Jules Verne wordt geboren. Hij was een Franse schrijver en pionier in het sciencefictiongenre. 1828
72 jaar De eerste paardentram reed in Manhattan. 1832
73 jaaroverlijden broerJohannes Theodorus POMPEN 1833
73 jaaroverlijden zusAnna Maria POMPEN 1833-02-22Huissenling en Neerloon (Noord–Brabant)
75 jaar Antoine–Joseph (Adolphe) Sax (1814-1894) ontwikkelt de saxofoon. 1835
75 jaar Samuel Morse ontwikkelt de Morse–code met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. 1835
75 jaar Eerste spoorlijn Haarlem – Amsterdam. 1835
75 jaaroverlijden neef (zoon van zus)Petrus Jacobus BELLE 1835-09-10's Hertogenbosch (Noord–Brabant)
78 jaar Georges Bizet wordt te Parijs geboren (componist) 1838
78 jaar Cockerill vormte het eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterij, walserijen, smederijen en constructiewerkplaatsen. 1838
79 jaar Nederland erkent de onafhankelijkheid van België. 1839
79 jaar De fotografie wordt uitgevonden. 1839
80 jaar Willem I doet afstand van de regering. Willem II wordt koning der Nederlanden. 1840
80 jaar De eerste postzegel wordt ingevoerd. 1840
81 jaar Wielbanden waren van hout of van staal, de rubberband werd pas in 1841 uitgevonden. 1841
82 jaaroverlijden zusElisabeth Adriana POMPE  1842-05-11Velp (Noord–Brabant)
82 jaaroverlijden nicht (dochter van zus)Gerardina (grada) BELLE 1842-10-07Velp (Noord–Brabant)
84 jaar Zeer strenge winter en de 2 jaren daarop mislukken de aardappeloogsten. De bevolking lijdt honger. 1844
87 jaaroverlijden neef (zoon van zus)Gerardus Petrus (gradus) BELLE 1847-08-19Axel (Zeeland)
90 jaaroverlijden zusJacoba Francisca POMPEN 1850
90 jaar Europa telt 276 miljoen inwoners en tandpasta word voor het eerst geproduceerd. 1850
90 jaaroverlijdenMaria Isabelle POMPEN 1850

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia


Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH