DB-Gen version 1.2 © Alle rechten voorbehouden. MMXXIII   S e r g e   G i r a r d  φ   S e r g e   G i r a r d   ·  b  e

Home   Index POMPEN   Index   Zoek   Vorige pagina

NOAC Namen index

 POMPEN, Hendrik Jacob Heynselmans

 Sosa: 11392: Generatie XIII

  Frans Hendrik POMPEN (1540-1617)  Henricus Fransz POMPEN (1582-1632)  Willem Hendriksz POMPEN (1620-1685)  Henricus Willemsz POMPEN (1659-1742)  Jacobus POMPEN (1702-1742)  Gerardus Petrus POMPEN (1728-1787)  Elisabeth Adriana Anna POMPE (1764-1842)  Joannes Jacobus BELLE (1799-1860)  Johannes Jacobus BELLE (1827-1887)  Martha Josepha BELLE (1857-1915)  Violetta Martha Frederique AHRENS (1896-1945)  Casper Léon Eugène GIRARD (1918-1980)

Laatste bijwerking: 2016-05-08 12:09:16

Vader:Jacob Jacobs Heynselmans POMPEN  
Moeder:Heylwigis HEYLWIGIS  
Geboren: ≈ 1500 Nederland, Leende (Noord-Brabant)
Gestorven: Nederland
Leeftijd:

Partner(s)
1 ≈1520 MAR Yken MOIARTS  (Misschien 1500-)


Kinderen
1Jan Hendrik POMPEN (≈1525-≈1580) Yken MOIARTS
2Jacob Hendrik Heynselmans POMPEN (≈1530-≈1575) Yken MOIARTS
3Marie Hendrik Jacob POMPEN (Misschien 1530-) Yken MOIARTS
4Frans Hendrik POMPEN (≈1540-≈1617)  4  Yken MOIARTS
Kleinkinderen:4


Broers en zussen
1Anthonius Heyndselmans POMPEN (Misschien 1474-) 
2Elisabeth Jacob Heynselmans POMPEN (Misschien 1475-≈1554) 
3Marijke Heynselmans POMPEN (Misschien 1477-) 
4Aelken Heynselmans POMPEN (Misschien 1480-) 
5Hendrik Jacob Heynselmans POMPEN  (≈1500-)  4  
Kleinkinderen Broers en zussen:4Ooms en tantes
1Jan Jacob Daems Adamszoon Heynselmans POMPEN (1429-) 
2Adam Jacob Heynselmans POMPEN (1430-) 
3Hendrik Jacob Heynselmans POMPEN (1432-) 
4Willem Jacob Heynselmans POMPEN (1433-) 
5Jacob Jacobs Heynselmans POMPEN  (1440-1524) 
5.1Anthonius Heyndselmans POMPEN (Misschien 1474-) 
5.2Elisabeth Jacob Heynselmans POMPEN (Misschien 1475-≈1554) 
5.3Marijke Heynselmans POMPEN (Misschien 1477-) 
5.4Aelken Heynselmans POMPEN (Misschien 1480-) 
5.5Hendrik Jacob Heynselmans POMPEN  (≈1500-)  4  
Kleinkinderen:4
Neven en nichten:9Parenteel  

Nakomelingen  

Kwartierstaat

VooroudersCurriculum Vitae Hendrik Jacob Heynselmans POMPEN
0 jaargeboorteHendrik Jacob Heynselmans POMPEN  1500Leende (Noord–Brabant)
9 jaar Johannes Calvijn wordt geboren te Noyon, 10 juli 1509 1509
12 jaar Gerard Mercator (oorspronkelijk Gerard de Kremer of de Cremer; Latijn: Gerardus Mercator Rupelmundanus, "Gerard de Kremer van Rupelmonde") (Rupelmonde, 5 maart 1512 – Duisburg, 2 december 1594) was een Vlaamse cartograaf, instrumentmaker en graveur 1512
15 jaar Karel V op 5 januari te Brussel ingezworen als Heer der Nederlanden. 1515
15 jaar George van Saksen verkoopt zijn rechten op Friesland aan Karel V voor 100.000 goudguldens. 1515
16 jaar Zeeoorlog tussen Holland en Grote Pier. 1516
19 jaar Eerste oorlog met Frankrijk. 1519
20 jaarhuwelijkYken MOIARTS  1520
25 jaargeboorte zoonJan Hendrik POMPEN 1525Leende (Noord–Brabant)
30 jaargeboorte zoonJacob Hendrik Heynselmans POMPEN 1530Leende (Noord–Brabant)
34 jaaroverlijden vaderJacob Jacobs Heynselmans POMPEN  1534Leende (Noord–Brabant)
40 jaargeboorte zoonFrans Hendrik POMPEN  1540Leende (Noord–Brabant)
46 jaar Martin Luther gestorven. 1546
50 jaar Voor het gewone volk was bier in de middeleeuwen de gebruikelijke drank. Het was veiliger dan water, omdat het water in de steden vaak vervuild was. 300 liter bier per persoon per jaar. 1550
50 jaar Begin van de periode waarin de meeste heksenvervolgingen, met foltering en executie (zoals verbranding), voorkwamen. In de hiernavolgende honderd jaar, tot ca. 1650, zouden tussen de vijftig– en honderdduizend als heks beschouwde personen ter dood veroordeeld worden. Hiervan waren tachtig procent vrouwen. 1550
54 jaaroverlijden zusElisabeth Jacob Heynselmans POMPEN 1554
55 jaar Karel V doet troonsafstand van de Nederlanden. Filips II wordt Heer der Nederlanden. 1555
66 jaargeen overlijdensdatum bekendHendrik Jacob Heynselmans POMPEN  1560??

N.B.
Gegevens tot ongeveer 1600 (ontstaan parochieregisters) zijn vrij nauwkeurig.
Voor de periode 1600-1800 (vóór het ontstaan van de Burgerlijke Stand) zijn de
geboortedata meestal de doopdata zoals geregistreerd in de doopregisters.

Gegevens van vóór 1600 zijn wellicht vaak dubieus en niet gecontroleerd.

De genealogie is in het verleden, met name in de Oudheid, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd,
vaak misbruikt door koningen, regenten en mensen met pretenties om hun koninklijke afstamming
te legitimeren. Een beroemd voorbeeld is een stamboom waarin mensen hun afkomst terugbrengen
op keizer Karel de Grote, de ‘vader van Europa’. zie Historiek.net

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia


Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH