DB-Gen version 1.2 © Alle rechten voorbehouden. MMXXIII   S e r g e   G i r a r d  φ   S e r g e   G i r a r d   ·  b  e

Home   Index POMPEN   Index   Zoek   Vorige pagina

NOAC Namen index

 POMPEN, Jacob Adam Heynselmans

 Sosa: 45568: Generatie XV

  Jacob Jacobs Heynselmans POMPEN (1440-1524)  Hendrik Jacob Heynselmans POMPEN (1500-)  Frans Hendrik POMPEN (1540-1617)  Henricus Fransz POMPEN (1582-1632)  Willem Hendriksz POMPEN (1620-1685)  Henricus Willemsz POMPEN (1659-1742)  Jacobus POMPEN (1702-1742)  Gerardus Petrus POMPEN (1728-1787)  Elisabeth Adriana Anna POMPE (1764-1842)  Joannes Jacobus BELLE (1799-1860)  Johannes Jacobus BELLE (1827-1887)  Martha Josepha BELLE (1857-1915)  Violetta Martha Frederique AHRENS (1896-1945)  Casper Léon Eugène GIRARD (1918-1980)

Laatste bijwerking: 2022-11-14 18:29:13

Vader:  
Moeder:  
Geboren: ≈ 1400 Nederland, Leende (Noord-Brabant)
Gestorven: ≈ 1483 Nederland
Leeftijd:?
BeroepSchepen van Heeze en Leende

Externe Links/Bronnen
Merci à Geneanet sstef1


Partner(s)
1 ≈1428 MAR Elisabeth Johannes POMPEN  (≈1407-≈1487)
Leeftijd bruidegom: ≈28jaar
Leeftijd bruidegom DIV: ≈
Leeftijd bruid: ≈21jaar
Leeftijd bruidegom DIV: ≈
Duur huwelijk: ≈ (tot 1483)


Kinderen
1Jan Jacob Daems Adamszoon Heynselmans POMPEN (≈1429-) Elisabeth Johannes POMPEN
2Adam Jacob Heynselmans POMPEN (≈1430-) Elisabeth Johannes POMPEN
3Hendrik Jacob Heynselmans POMPEN (≈1432-) Elisabeth Johannes POMPEN
4Willem Jacob Heynselmans POMPEN (≈1433-) Elisabeth Johannes POMPEN
5Jacob Jacobs Heynselmans POMPEN (Misschien 1440-Misschien 1524)  5  Elisabeth Johannes POMPEN
Kleinkinderen:5


Parenteel  

Nakomelingen  

Notes:


1692a. 1425, 1 februari Overdracht erfpacht huis Heeze voor: JACOB HEYNSELMAN, JAN (?) VAN DEN RULLE, GYLYS CRAENDONCS, JAN GOESSENS, MYCHIEL DAEMS, GERART HENRICS SOEN VAN RIEL ENDE CLAES TIELENS, schepenen van Heeze en Leende Hendrik Gasthuis draagt over aan: Klaas Theuws van: erfpacht 1 mud rogge maat van Heeze en Leende uit: huis en hof grenzend aan een weg en aan 's heren straat bijz.: de opdracht geschiedt met de volgende formulering: ‘heeft den voirs. Claes in dit voirs. onderpant doen hoven ende erven ende [een woord onleesbaar], 't shoefs hant dair in doen setten als gewoenlyc is in tsynsgoet’. op de rug: onder andere van de kinderen van Gielis die Cuyper te Heese.Curriculum Vitae Jacob Adam Heynselmans POMPEN
0 jaargeboorteJacob Adam Heynselmans POMPEN  1400Leende (Noord–Brabant)
28 jaarhuwelijkElisabeth Johannes POMPEN  1428
29 jaargeboorte zoonJan Jacob (daems, Adamszoon) Heynselmans POMPEN 1429
30 jaargeboorte zoonAdam Jacob Heynselmans POMPEN 1430
31 jaargeboorte zoonJacob Jacobs Heynselmans POMPEN  1431
32 jaargeboorte zoonHendrik Jacob Heynselmans POMPEN 1432
33 jaargeboorte zoonWillem Jacob Heynselmans POMPEN 1433
40 jaar Gutenberg (1397–1468) geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst. 1440
66 jaar Desiderius Erasmus wordt geboren (een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist) 1466
73 jaar Nicolaas Copernicus wordt geboren. Een wiskundige en astronoom die een heliocentrisch model van het universum formuleerde waarbij de zon, in plaats van de aarde, in het centrum werd geplaatst. 1473
83 jaaroverlijdenJacob Adam Heynselmans POMPEN  1483
83 jaar Martin Luther wordt geboren. 1483

N.B.
Gegevens tot ongeveer 1600 (ontstaan parochieregisters) zijn vrij nauwkeurig.
Voor de periode 1600-1800 (vóór het ontstaan van de Burgerlijke Stand) zijn de
geboortedata meestal de doopdata zoals geregistreerd in de doopregisters.

Gegevens van vóór 1600 zijn wellicht vaak dubieus en niet gecontroleerd.

De genealogie is in het verleden, met name in de Oudheid, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd,
vaak misbruikt door koningen, regenten en mensen met pretenties om hun koninklijke afstamming
te legitimeren. Een beroemd voorbeeld is een stamboom waarin mensen hun afkomst terugbrengen
op keizer Karel de Grote, de ‘vader van Europa’.
zie Historiek.net

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia


Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH