DB-Gen version 1.2 © Alle rechten voorbehouden. MMXXIII   S e r g e   G i r a r d  φ   S e r g e   G i r a r d   ·  b  e

Home   Index PETRI   Index   Zoek   Vorige pagina

NOAC Namen index

 PETRI, Margaretha Magdalena

 Sosa: 87: Generatie VI

  Catherina Elisabeth KÖHLER (1790-1876)  Maria WISDOM (1820-1864)  Casper Frederik AHRENS (1842-1923)  Violetta Martha Frederique AHRENS (1896-1945)  Casper Léon Eugène GIRARD (1918-1980)

Laatste bijwerking: 2023-03-14 15:22:41

Vader:Johan Balthasar PETRI  
Moeder:Anna Maria Elisabeth WALBRAGEN  
Geboren: ≈ 1766-12-21 Nederland, Den Haag (Zuid-Holland)
Gestorven: ≈ 1857-03-26 Nederland, Den Haag (Zuid-Holland)
Leeftijd:90jaar 3maanden 5dagen

Externe Links/Bronnen
Geboorte akte


Partner(s)
1Den Haag (Zuid-Holland) ≈1789-11-08 MAR Johannes Philip KÖHLER  (1763-1842)
Leeftijd bruidegom: 26jaar 6maanden 28dagen
Leeftijd bruidegom DIV: ≈
Leeftijd bruid: 22jaar 10maanden 17dagen
Leeftijd bruidegom DIV: ≈
Duur huwelijk: ≈ (tot 1842-04-13)


Kinderen
1Catherina Elisabeth KÖHLER (≈1790-1876)  1  Johannes Philip KÖHLER
2Johannes Philip KÖHLER (≈1792-≈1871)  11  Johannes Philip KÖHLER
3Johan Frederik Balthasar KÖHLER (≈1793-≈1875)  4  Johannes Philip KÖHLER
4Johan Hendrik KÖHLER (≈1794-Misschien 1870) Johannes Philip KÖHLER
5Thomas KÖHLER (1797-) Johannes Philip KÖHLER
6Margaretha Magdalena KÖHLER (≈1798-1820) Johannes Philip KÖHLER
7Sophia Wilhelmina KÖHLER (1801-1880) Johannes Philip KÖHLER
8Johanna Christina KÖHLER (1803-) Johannes Philip KÖHLER
9Johanna Elisabeth KÖHLER (1806-) Johannes Philip KÖHLER
10Willem Frederik KÖHLER (≈1807-Misschien 1807) Johannes Philip KÖHLER
11Willem Frederik KÖHLER (1808-) Johannes Philip KÖHLER
Kleinkinderen:16


Broers en zussen
1Johanetta Christina PETRI (1750-1842) 
2Johannes PETRI (1752-) 
3Johanna Christina PETRI (Misschien 1753-)  1  
4Philippus PETRI (1754-) 
5Elisabeth PETROO (1755-) 
6Jacobus PETRI  (1759-1830) 
7Philippus PETRI  (1759-) 
8Margaretha Magdalena PETRI  (≈1766-≈1857)  11  
9Johan Balthasar PETRI (Misschien 1768-Voor 1825)  5  
Kleinkinderen Broers en zussen:17Parenteel  

Nakomelingen  

Kwartierstaat

Voorouders
Den Haag (Zuid-Holland) 1766-12-21:

Den Haag (Zuid-Holland) 1766-12-21:

Den Haag (Zuid-Holland) 1857:
Curriculum Vitae Margaretha Magdalena PETRI
0 jaargeboorteMargaretha Magdalena PETRI  1766
9 jaar André–Marie Ampère wordt geboren. 1775
11 jaar Stoommachines: door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de verbeteringen daaraan door James Watt, verandert de wereld. 1777
15 jaar William Herschel ontdekt de planeet Uranus. 1781
20 jaargeboorte kleinzoonTheodorus WISDOM 1786Den Haag (Zuid–Holland)
23 jaar George Washington wordt de eerste President van de Verenigde Staten van Amerika. 1789
24 jaar Het metrieke stelsel word ontworpen. 1790
26 jaarhuwelijkJohannes Philip KÖHLER  1792
27 jaar Claude Chappe ontwikkelt het semafoor– of optische telegraafsysteem tussen Parijs en Rijsel. 1793
27 jaargeboorte zoonJohan Frederik Balthasar KÖHLER 1793
30 jaar Napoleon legt de burgerlijke stand vast. 1796
31 jaargeboorte dochterCatherina Elisabeth KÖHLER  1797
38 jaar Napoleon stelt het Franse burgerlijk wetboek op. 1804
40 jaar Lodewijk Napoleon koning van Holland. 1806
43 jaargeboorte zoonWillem Frederik KÖHLER 1809
43 jaar Lodewijk Napoleon richt een postkoetsennetwerk in naar Frans model in Nederland. 1809
43 jaarNicolas Appert (Châlons-en-Champagne (sur-Marne), 17 november 1749 - Massy, 1 juni 1841), was een Franse suikerbakker en de uitvinder van het luchtdicht bewaren van voedsel. Appert werd bekend als de "vader van het inmaakproces". 1809
45 jaar Invoering van de burgerlijke stand en kadaster. 1811
49 jaar Slag bij Waterloo en Willem I, koning der Nederlanden. 1815
50 jaar De IJkwet neemt het metrieke stelsel over en Engeland geeft de koloniën terug aan Nederland. 1816
51 jaar Hongerwinter door mislukte oogst en de Fransman Louis Vicat ontdekt de chemische principes van cement. 1817
54 jaar Metrieke stelsel verplicht in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 1820
54 jaargeboorte kleindochterMaria WISDOM  1820-02-29Den Haag (Zuid–Holland)
56 jaar Charles Babbage, een wiskundige, vroeg zich af of de tabellen niet machinaal gegenereerd konden worden. Hiervoor bedacht hij in 1822 de "differentiemachine" 1822
58 jaar De uitvinding van de stoomtrein. 1824
62 jaar Jules Verne wordt geboren. Hij was een Franse schrijver en pionier in het sciencefictiongenre. 1828
66 jaar De eerste paardentram reed in Manhattan. 1832
69 jaar Samuel Morse ontwikkelt de Morse–code met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. 1835
69 jaar Eerste spoorlijn Haarlem – Amsterdam. 1835
69 jaar Antoine–Joseph (Adolphe) Sax (1814-1894) ontwikkelt de saxofoon. 1835
71 jaaroverlijden dochterCatherina Elisabeth KÖHLER  1837
72 jaar Georges Bizet wordt te Parijs geboren (componist) 1838
72 jaar Cockerill vormte het eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterij, walserijen, smederijen en constructiewerkplaatsen. 1838
73 jaar Nederland erkent de onafhankelijkheid van België. 1839
73 jaar De fotografie wordt uitgevonden. 1839
74 jaar Willem I doet afstand van de regering. Willem II wordt koning der Nederlanden. 1840
74 jaar De eerste postzegel wordt ingevoerd. 1840
75 jaar Wielbanden waren van hout of van staal, de rubberband werd pas in 1841 uitgevonden. 1841
76 jaaroverlijden partnerJohannes Philip KÖHLER  1842-04-13Den Haag (Zuid–Holland)
76 jaargeboorte achterkleinzoonCasper Frederik AHRENS  1842-06-17Stompwijk (Zuid–Holland)
78 jaar Zeer strenge winter en de 2 jaren daarop mislukken de aardappeloogsten. De bevolking lijdt honger. 1844
78 jaargeboorte achterkleindochterMaria Catherina Elisabeth AHRENS 1844-12-11Voorburg (Zuid–Holland)
80 jaargeboorte achterkleindochterCatherina Elisabeth AHRENS 1846-07-08Voorburg (Zuid–Holland)
84 jaar Europa telt 276 miljoen inwoners en tandpasta word voor het eerst geproduceerd. 1850
84 jaargeboorte achterkleindochterHelena Maria Frederika AHRENS 1850-08-14Rotterdam (Zuid–Holland)
87 jaargeboorte achterkleindochterFrederika Maria AHRENS 1853Brussel
88 jaar Lijfstraffen geschrapt uit het strafrecht. De doodstraf wordt beperkt tot ophanging boven een luik. 1854
88 jaar Het KNMI wordt bij koninklijk besluit van Koning Willem III opgericht. 1854
89 jaaroverlijden achterkleindochterFrederika Maria AHRENS 1855-05-12Den Haag (Zuid–Holland)
90 jaar Eerste treinramp in Nederland. 1856
91 jaaroverlijdenMargaretha Magdalena PETRI  1857

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia


Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH