DB-Gen version 1.2 © S. Girard. Alle rechten voorbehouden. Laatste update: 08-07-2022 09:53:01

Home   Index AHRENS   Index   Vorige pagina

NOAC Namen index

Nakomelingen: Friedrich Ahrens
Facebook group Afstammelingen van  Friedrich Ahrens

AHRENS, Casper Frederik

Laatste bijwerking: 2022-08-11 16:39:08

Profielbezoekers: 527

Vader:Peter Friedrich AHRENS
Moeder:Maria WISDOM
Geboren: 1842-06-17 Nederland, Stompwijk (Zuid-Holland)
Gestorven: 1923-02-01 Indonesia, Bogor
Leeftijd:80
BeroepSoldaat, Korporaal kleermaker, Koopman, Landheer, Grootmeester vrijmetselarij, administrateur Porong Pandjang

Partner(s)
1 ≈1867 MAR Francisca KIRCHER(1852-1872)
2Djakarta 1876-09-20 MAR Martha Josepha BELLE(1857-1915)


Kinderen
1Hendrik Franciscus Willem Frederik AHRENS(1868-1873)
2Willem Kaspar Franciscus Frederik AHRENS(1870-) 2 
3Xx AHRENS(1872-1872)
4Martha Maria Casperina AHRENS(1878-1947)
5Frederike Martha Aline AHRENS(1879-1966) 1 
6Frederik Alphons Casper Louis AHRENS(1882-1888)
7Maria Hendrika Martha Jacoba AHRENS(1883-1928) 6 
8Marie Frederique Marthe Eugénie AHRENS(1885-1945) 3 
9Elisabeth Martha Frederique Franciscus AHRENS(1886-1945) 3 
10Alexander Karel Frederik AHRENS(1888-1945) 4 
11George Alphonse Frederik AHRENS(1891-1891)
12Karel Eduard Frederik AHRENS(1892-1934)
13Theodora Martha Frederique AHRENS(1894-1979)
14Violetta Martha Frederique AHRENS(1896-1945) 8 
15Pauline Marthe AHRENS(1900-1928)
Kleinkinderen:27Broers en zussen
1Casper Frederik AHRENS(1842-1923) 15 
2Maria Catherina Elisabeth AHRENS(1844-1894) 5 
3Catherina Elisabeth AHRENS(1846-1926)
4Peter Hendrik AHRENS(1848-1882)
5Helena Maria Frederika AHRENS(1850-1891) 5 
6Frederika Maria AHRENS(1853-1855)
Kleinkinderen Broers en zussen:25Ooms en tantes
1Maria Dorothea Elisabeth AHRENS(1797-)
2Anne Marie Catharine Margrethe AHRENS(1799-1822)
3Johann Heinrich Balthasar AHRENS(1801-)
4Peter Friedrich AHRENS(1804-1853)
4.1Casper Frederik AHRENS(1842-1923) 15 
4.2Maria Catherina Elisabeth AHRENS(1844-1894) 5 
4.3Catherina Elisabeth AHRENS(1846-1926)
4.4Peter Hendrik AHRENS(1848-1882)
4.5Helena Maria Frederika AHRENS(1850-1891) 5 
4.6Frederika Maria AHRENS(1853-1855)
Kleinkinderen:25
5Anne Catherine Magdalene AHRENS(1807-)
Neven en nichten:10Parenteel  

Nakomelingen  

Kwartierstaat

Voorouders

Notes:


Casper Frederik zat in het Nederlands Leger (25637) en later bij de KNIL (45908) (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) .
Hij vertrok op 3 april 1861 met de SS Hercules en kwam op 15 juli in Djakarta aan.
Op 5 juni 1872 verliet hij het leger.

Kohier Folio 10759, Nummer 32641:
AHRENS, Casper Frederik, geboren te Stompwijk, Zuid-Holland
17 juni 1842,
Vader: Peter Friedrich Ahrens,
Moeder: Maria Wisdom.

Laatst gewoond te 's Gravenhage.

Lang 1el 7 palmen en 1 duim,
signalement: gezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen bruin,
neus spits, mond gewoon, kind rond, haar bruin.

- 7 april 1858 bij het Instructie Bataljon vrijwillig geëngageerd als soldaat voor de tijd van 10 jaar zonder handgeld.
- 6 februari 1859 overgeplaatst bij het 4e Regiment Infanterie, ingevolge D.v.O. dd. 15 januari 1859, Nr 63 B.
- 6 oktober 1860 overgegaan bij het Koloniaal Werfdepot met een nieuwe verbintenis voor de tijd van 6 jaar te rekenen in te gaan met de dag van
inscheping naar de overzeese bezittingen met een premie van f 120,00
- 1 april 1861 uit het Nieuwediep naar zee.

Bijgeschreven staat : Korporaal Kleermaker Infanterie

In de stamboomgegevens staat ook het huwelijk genoemd
van de ouders van Casper Frederik (Peter Friedrich Ahrens en Maria
Wisdom), dat plaats vond in den Haag op 20 juli 1842, ruim een maand NA de
geboorte van Casper Frederik.

Het interessante deel van de akte zit in de volgende zin:
.... verklaren wij in naam der Wet dat Peter Friedrich Ahrens en Maria
Wisdom door het huwelijk zijn verbonden, en hebben ons gemelde
echtgenooten verklaard, dat van hun geboren is een kind van het mannelijke
geslacht in de gemeente Stompwijk op den zeventienden Juny dezes jaars,
genaamd Casper Frederik, hetwelk zij erkennen voor hunnen zoon. ......
Stompwijk (Zuid-Holland) 1842:

1860:

1860:

1874:X

Jakarta 1875:Vlak voordat Casper Fredierik AHRENS met Martha Josepha BELLE trouwt is er
deze advertentie van Casper en onder die van zijn aanstaande schoonvader...!


Jakarta 1876-09-20:

1880:

1913:

1923:

C. den BOER (Catherina Elisabeth, zuster van Casper Frederik)
W. AHRENS Parijs (Willem Kaspar Franciscus Frederik, 2e zoon)
M.M.C. AHRENS, Buitenzorg (Martha Maria Casperina, oudste dochter)
F.A.M. VON IN DER MAURE-AHRENS Marseille (Frederike Martha Aline, 2e dochter)
J.F.M. VAN DORP-AHRENS, Soerabaja (Maria Hendrika Martha Jacoba?? voorletters suggeren andere voornamen, 3e dochter)
E.M.F. VAN RHEEDEN-AHRENS, Bandoeng (Elisabeth Martha Frederique, 5e dochter)
A.K.F. AHRENS, Besser (Alexander Karel Frederik, 5e zoon)
K.E.F. AHRENS, Weltevreden (Karel Eduoard Fredrerik, 6e zoon)
Th. HOLDER AHRENS, Weltevreden (Theodora Martha Frederique, 6e dochter)
V.M. GIRARD AHRENS, Tjiandjoer (Violette Martha Frederique, 7e dochter)
P.M. AHRENS AHRENS, Buitenzorg (Pauline Marthe 8e dochter)

Ontbreekt in het bericht:
4 eerder gestorven zonen
1 dochter: Marie Frederique Marthe Eugénie, 4e dochter

Curriculum Vitae Casper Frederik AHRENS
0 jaargeboorteCasper Frederik AHRENS1842-06-17Stompwijk (Zuid–Holland)
2 jaar Zeer strenge winter en de 2 jaren daarop mislukken de aardappeloogsten. De bevolking lijdt honger.1844
2 jaargeboorte zusMaria Catherina Elisabeth AHRENS1844-12-11Voorburg (Zuid–Holland)
4 jaargeboorte zusCatherina Elisabeth AHRENS1846-07-08Voorburg (Zuid–Holland)
4 jaaroverlijden overgrootmoeder maternelAnna Maria OTTO1846-10-23Den Haag (Zuid–Holland)
8 jaar Europa telt 276 miljoen inwoners en tandpasta word voor het eerst geproduceerd.1850
8 jaargeboorte zusHelena Maria Frederika AHRENS1850-08-14Rotterdam (Zuid–Holland)
11 jaaroverlijden vaderPeter Friedrich AHRENS1853
11 jaargeboorte zusFrederika Maria AHRENS1853Brussel
12 jaar Het KNMI wordt bij koninklijk besluit van Koning Willem III opgericht.1854
12 jaar Lijfstraffen geschrapt uit het strafrecht. De doodstraf wordt beperkt tot ophanging boven een luik.1854
13 jaaroverlijden zusFrederika Maria AHRENS1855-05-12Den Haag (Zuid–Holland)
13 jaaroverlijden grootvader maternelFranciscus Hendriks WISDOM1855-06-24Den Haag (Zuid–Holland)
14 jaar Eerste treinramp in Nederland.1856
15 jaaroverlijden overgrootmoeder maternelMargaretha Magdalena PETRI1857-03-26Den Haag (Zuid–Holland)
16 jaarbij het instructie bataljon vrijwillig geëngageerd als soldaat voor de tijd van 10 jaar zonder handgeld.1858-04-07
17 jaar Etienne Lenoir construeerde in 1859 een kleine motor die werkte op het stads– of lichtgas (steenkoolgas)1859
17 jaarovergeplaatst bij het 4e regiment infanterie, ingevolge d.v.o. dd. 15 januari 1859, nr 63 b.1859-02-06
18 jaar Officiële afschaffing van de slavernij in Nederlandsch–Indië.1860
18 jaarovergegaan bij het koloniaal werfdepot met een nieuwe verbintenis voor de tijd van 6 jaar te rekenen in te gaan met de dag van inscheping naar de overzeese bezittingen met een premie van f 120,––1860-10-06
19 jaarmet de ss hercules naar djakarta1861-04-03Den Helder (Noord–Holland)
19 jaaraankomst djakarta1861-07-15Djakarta
20 jaar Étienne Lenoir zijn hippomobile, voorzien van een met waterstofgas aangedreven verbrandingsmotor.1862
22 jaaroverlijden moederMaria WISDOM1864-01-21Den Haag (Zuid–Holland)
23 jaar De tweewieler (vélocipède–>fiets), gebouwd door de Fransman Pierre Michaux ziet het daglicht.1865
25 jaarhuwelijkFrancisca KIRCHER1867
25 jaar Het procedé voor gewapend beton word door de Fransman Joseph Monier verfijnd.1867
26 jaargeboorte zoonHendrik Franciscus Willem Frederik AHRENS1868
28 jaar In Nederland wordt de doodstraf afgeschaft.1870
28 jaar Frans–Duitse of Frans–Pruisische Oorlog van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871. De oorlog veroorzaakte een pokkenepidemie die aan 500.000 mensen het leven kostte.1870
28 jaargeboorte zoonWillem Kaspar Franciscus Frederik AHRENS1870-05-13Padang
30 jaaroverlijden partnerFrancisca KIRCHER1872-01-04Jakarta
30 jaarleger verlaten1872-06-05
31 jaar De eerste commerciële schrijfmachine word door Remington in Ilion, New York.1873
31 jaaroverlijden zoonHendrik Franciscus Willem Frederik AHRENS1873-11-15Senin
32 jaargeboorte neef (zoon van zus)Antonius Maria VAN BEEK1874-03-30Den Haag (Zuid–Holland)
33 jaar Jean–Maurice–Émile Baudot was een Franse telegraaf–ingenieur en bedenker van de Baudotcode. Hij was één van de pioniers op het gebied van telecommunicatie. Met zijn code konden over een enkele verbinding drie telegrammen tegelijkertijd worden verzonden. Zijn zelfdrukkende telegraaf, de voorloper van de telex, werkte met een asynchrone seriële verbinding. De term baud is naar hem vernoemd.1875
34 jaar Graham Bell ontwikkelt de telefoon.1876
34 jaarhuwelijk bataviaMartha Josepha BELLE1876-09-20Djakarta
36 jaar De Duitser Nikolaus Otto verbetert de gasmotor van Lenoir.1878
36 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Johanna Maria VAN BEEK1878-04-26Den Haag (Zuid–Holland)
36 jaargeboorte dochterMartha Maria Casperina AHRENS1878-09-10Jakarta
37 jaar Thomas Edison Op 21 oktober 1879 brandde zijn gloeilamp met koolstofvezel voor het eerst.1879
37 jaargeboorte dochterFrederike Martha Aline AHRENS1879-09-28Bogor
39 jaargeboorte neef (zoon van zus)Adriaan Hendrik VAN BEEK1881-10-30Den Haag (Zuid–Holland)
40 jaargeboorte zoonFrederik Alphons Casper Louis AHRENS1882-09-02Jakarta
41 jaar Telegrafie wordt ontwikkelt.1883
41 jaargeboorte dochterMaria Hendrika Martha Jacoba AHRENS1883-10-03Jakarta
42 jaargeboorte neef (zoon van zus)Frederik VAN BEEK1884-02-22Den Haag (Zuid–Holland)
43 jaar Louis Pasteur (1822-1895) ontdekt de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en het vaccin tegen hondsdolheid.1885
43 jaargeboorte dochterMarie Frederique Marthe Eugénie AHRENS1885-07-12Jakarta
43 jaargeboorte neef (zoon van zus)Willem VAN BEEK1885-07-26Den Haag (Zuid–Holland)
44 jaargeboorte dochterElisabeth Martha Frederique AHRENS1886-09-01Jakarta
45 jaar De Eiffeltoren werd tussen 1887 en 1889 gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1889.1887
46 jaar De eerste filmprojector door William Kennedy Dickson.1888
46 jaaroverlijden zoonFrederik Alphons Casper Louis AHRENS1888-01-12Jakarta
46 jaargeboorte zoonAlexander Karel Frederik AHRENS1888-12-14Paroeng Pandjang
49 jaar Gerard en Anton Philips richten een gloeilampenfabriek op.1891
49 jaargeboorte zoonGeorge Alphonse Frederik AHRENS1891-01-11Jakarta
49 jaaroverlijden zoonGeorge Alphonse Frederik AHRENS1891-01-13Jakarta
49 jaaroverlijden zusHelena Maria Frederika AHRENS1891-10-15Jakarta
50 jaar Rudolf Diesel ontwikkelt de Diesel motor.1892
50 jaargeboorte zoonKarel Eduard Frederik AHRENS1892-04-06Jakarta
52 jaaroverlijden zusMaria Catherina Elisabeth AHRENS1894-02-03Rotterdam (Zuid–Holland)
52 jaargeboorte dochterTheodora Martha Frederique AHRENS1894-07-01Bogor
53 jaar In de radiotelefonie (gesproken woord) wordt SOS niet gebruikt, hier gebruikt men als noodsignaal "Mayday" (van het Franse m'aidez, wat "help mij" betekent) en nog een aantal andere voor minder ernstige gevallen (zoals "Pan–pan", afgeleid van het Franse woord Panne).1895
53 jaar De cinématographe (een filmcamera en filmprojector in één) wordt uitgevonden door de gebroeders Lumière.1895
54 jaar Marconi wordt bekend door zijn uitvinding van de draadloze telegrafie.1896
54 jaar Antoine Henri Becquerel (1852-1908) was een Frans natuurkundige. Op 1 maart 1896 ontdekte hij bij toeval radioactiviteit.1896
54 jaargeboorte dochterVioletta Martha Frederique AHRENS1896-05-21Jatinegara
56 jaar Louis Renault bouwt een Voiturette, als experiment in elkaar gezet, door zijn De Dion–Bouton driewieler om te bouwen tot een vierwielig motorvoertuig.1898
57 jaar De eerste radioverbinding over het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk.1899
58 jaarAndré Citroën (1878-1935) is de naam van de ingenieur die aan het begin van de twintigste eeuw een autofabriek opricht in Frankrijk.1900
58 jaar De Metro van Parijs of Métropolitain (Frans: Métro de Paris) is het belangrijkste middel van openbaar vervoer in Parijs. De eerste lijn werd op 19 juli 1900 geopend1900
58 jaargeboorte dochterPauline Marthe AHRENS1900-11-19Paroeng Pandjang
63 jaargeboorte kleinzoonAdriaan Theodoor Neobellé VAN RHEEDEN1905-09-27Malang
65 jaargeboorte kleinzoonChristiaan Hendrik VAN DORP1907-11-14Somblimbingan (Borneo)
67 jaarLouis Blériot, de eerste die het Kanaal door de lucht bedwong.1909
67 jaargeboorte kleinzoonJohan Frederik VAN DORP1909-08-31Malang
69 jaargeboorte kleindochterNeobella Alexandra Eline VAN RHEEDEN1911-06-09Djokjakarta
70 jaarDe ondergang van de Titanic.1912
72 jaarBegin 1e wereldoorlog.1914
72 jaargeboorte kleinzoonGerard Pierre Jaques VAN DORP1914-04-02Surabaya
72 jaargeboorte kleindochterJeanne Martha Violette GIRARD1914-09-05Bogor
72 jaaroverlijden neef (zoon van zus)Antonius Maria VAN BEEK1914-09-18Zeemansgraf Noordzee
73 jaaroverlijden partnerMartha Josepha BELLE1915-01-08Bogor
74 jaargeboorte kleindochterLeonie Violetta GIRARD1916-03-20Bogor
76 jaarEinde 1e wereldoorlog.1918
76 jaarDe Spaanse griep veroorzaakt wereldwijd meer dan 20 miljoen doden.1918
76 jaargeboorte kleinzoonCasper Léon Eugène GIRARD1918-03-14Sukabumi
78 jaarEtienne Poulet was, samen met zijn mecanicien Jean Benoist, met zijn Caudron G IV in Nederland-Indië blijven steken tijdens een poging een recordvlucht van Parijs naar Australë te maken.1920
80 jaargeboorte kleinzoonGustave GIRARD1922-01-22Bandoeng
81 jaaroverlijdenCasper Frederik AHRENS1923-02-01Bogor


Eventuele ingekleurde foto's:: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten:: Wikipedia