DB-Gen version 1.2 © Alle rechten voorbehouden. MMXXIV   S e r g e   G i r a r d  φ   S e r g e   G i r a r d   ·  b  e

Home   Index BELLE   Index   Zoek   Vorige pagina

NOAC Namen index

Herman BELLE - 1888-1985 door Dr. Jean BELLE
Nakomelingen: BELL - BELLE
Facebook group Afstammelingen van  Sander Bell-Belle

 BELLE, Johannes Jacobus

 Sosa: 22: Generatie IV

  Martha Josepha BELLE (1857-1915)  Violetta Martha Frederique AHRENS (1896-1945)  Casper Léon Eugčne GIRARD (1918-1980)

Laatste bijwerking: 2024-07-11 13:49:34

Vader:Joannes Jacobus BELLE    >> Jacobus Hubertus BELLE * Elisabeth Adriana Anna POMPEN
Moeder:Maria Josepha Catherina RENARD   >> Rochus RENARD * Johanna Maria Theresia LOHMAN
Geboren: 1827-04-15 Nederland, Arnhem (Gelderland)
Gestorven: 1887-07-02 Indonesia, Jakarta
Leeftijd:60jaar 2maanden 17dagen
BeroepEigenaar muziekhandel, Vioolbouwer, soldaat-hoornblazer, korporaal-hoornblazer, eleve muzikant eerste klasse, winkelier, pianofabrikant

Externe Links/Bronnen
Registres matricules militaire


Partner(s)
1Maria Hendrika DE BRUIN  
Geboren: 1839-09-26 Kajoetanam (Sumatra) Indonesia
Overleden:1900-07-04 Jakarta Indonesia
Djakarta 1856-04-03 Huwelijk
Leeftijd bruidegom: 28jaar 11maanden 19dagen
Leeftijd bruid: 16jaar 6maanden 7dagen
Duur huwelijk: 31jaar 2maanden 29dagen (tot 1887-07-02)


Kinderen
1Martha Josepha BELLE (1857 Indonesia-1915 Indonesia)  12  Maria Hendrika DE BRUIN
2Johannes Alphons BELLE (1859 Indonesia-1906 Indonesia)  7  Maria Hendrika DE BRUIN
3Willem Frederik BELLE (1861 Indonesia-1909 Indonesia)  5  Maria Hendrika DE BRUIN
Totaal Kleinkinderen:24


Broers en zussen
1Aleida Adelheide BELLE  5(1823-1906)  3  
2Rochus Hubertus BELLE  5(1824-1888)  4  
3Lodewijk BELLE (1825-1826) 
4Johannes Jacobus BELLE   10(1827-1887)  3  
5Richard BELLE (1828-1883)  10  
6Lodewijk BELLE  6(1830-≈1921)  3  
7Henricus BELLE  1(1832-Voor 1879)  8  
8Peter BELLE (1834-Misschien 1875)  3  
9Friedrich Wilhelm BELLE  4(1837-1902)  7  
10Willem Frederik (guillaume) BELLE  6(1840-1915) 
11Carolina BELLE (1842-Na 1891)  8  
Totaal Kleinkinderen Broers en zussen:49Ooms en tantes
1Cornelia Jacoba BELLE  2(1786-1786) 
2Gerardus Petrus BELLE  2(1788-1847) 
2.1Theodorus Josephus BELLE (1819-1872)  5  
Totaal Kleinkinderen:5
3Jacoba Ceacilia BELLE  2(1790-1855) 
3.1Henri Joseph DAVID (≈1821-1866) 
3.2Maria DAVID (≈1829-) 
3.3Sophia DAVID (Misschien 1833-1833) 
4Petrus Jacobus BELLE  1(1792-1835) 
4.1Hubertus BELLE (1821-1882)  11  
4.2Geertruida BELLE (1828-1871)  3  
4.3Gerardus BELLE (1831-1832) 
Totaal Kleinkinderen:14
5Joannes Arnoldus BELLE  1(1794-1795) 
6Adriana Elisabeth BELLE  1(1797-1873) 
6.1Maria SCHINDLER (≈1822-1907) 
6.2Carl Joseph SCHINDLER (1824-1896)  5  
Totaal Kleinkinderen:5
7Anna Wilhelmina BELLE   1(1799-1880) 
9Johanna Frederica BELLE (1801-1893) 
9.1Godefridus Ignatius HERBRECHTER (1832-1832) 
9.2Anna Elisabeth HERBRECHTER (≈1841-1931) 
9.3Godfridus Ignatius HERBRECHTER (≈1845-Na 1885) 
9.4Louisa Maria Henrica HERBRECHTER (≈1846-1848) 
9.5Anna Maria HERBRECHTER (≈1849-1890) 
10Francina BELLE (1803-) 
10.1Rudolf GANS (1828-1829) 
11Helena BELLE (1804-1878) 
11.1Jacobus Hubertus VAN CUIJK (1838-1902) 
12Gerardina BELLE (1806-1842) 
12.1Maria Jacoba SCHIMMEL (≈1827-1855) 
12.2Jacobus Antonius SCHIMMEL (1829-1840) 
12.3Franciscus SCHIMMEL (1831-1853) 
12.4Maria Catharina SCHIMMEL (1833-1917)  1  
12.5Gerardus Petrus SCHIMMEL (≈1835-1921) 
12.6Frederika SCHIMMEL (1838-1839) 
12.7Hendrika SCHIMMEL (1840-1926)  1  
12.8Anthonius SCHIMMEL (1842-1842) 
Totaal Kleinkinderen:2
Totaal Neven en nichten:27Parenteel  

Nakomelingen  

Kwartierstaat

Voorouders

Notes:


Ook wel eens Jean Jacques Belle de Courtenier genoemd.Toean Tanah Norbčk

soldaat-hoornblazer, korporaal-hoornblazer, eleve muzikant eerste klasse, winkelier

Johannes Jacobus werd in Arnhem op 15 april 1827 geboren in een huis
vlak buiten de toenmalige Velperpoort (dat is nu de Steenstraat).
Hij woonde in Arnhem toen hij zich in het 4e kwartaal van
het jaar 1850 bij het Werfdepôt te Harderwijk aanmeldde als vrijwilliger
bij de koloniale troepen.

Hij werd als soldaat, zonder handgeld, aangenomen voor 6 jaar en begon
als hoornblazer maar werd nog voor zijn vertrek naar Indië bevorderd
tot korporaal-hoornblazer.

Op 20 maart 1851 ging hij aan boord van het schip "De Vijf Gebroeders"
dat op 1 april 1851 uit het Nieuwe Diep naar Oost-Indië vertrok.
Hij kreeg Batavia als standplaats en werd élčve-muzikant 1e klasse.

Hij verlengde zijn diensttijd niet, werd op 30 juni 1857 gepasporteerd
en begon in Batavia een muziekzaak met een winkel in Noordwijk.

Hij had goede muzikale aanleg en speelde onder meer fagot.

Hij bewoonde een vrij groot huis in Molenvliet en bezat in Weltevreden
een stuk grond aan de Pasar Baroestraat. Op deze brede straat kwamen
weggetjes uit die genoemd werden naar de eigenaren van de
percelen waardoor ze liepen. Zo ontstonden de straatnamen Gang Hornung,
Gang Zecha, Gang Belle, enz.

Langs deze weggetjes bouwde de plaatselijke bevolking toen huisjes.

Op 1 juni 1855 verzocht hij schriftelijk het "Kollegie van Diakonen
der Protestantsche Gemeente te Batavia" hem toestemming te willen geven
tot het aangaan van een wettig huwelijk met Maria Hendrika de Bruin, pu-
pil van het "Kollegie van Diakonen" en woonachtig in het armengesticht
te Molenvliet, omdat hij "na de toestemming van de heer Van Berckel Bik te
hebben ontvangen zich met dat meisje te mogen onderhouden, hem uit dat
onderhoud is gebleken dat hij haar ook niet onverschillig is". De heer
Van Berckel Bik was klaarblijkelijk het hoofd van het armengesticht. Maria
Hendrika de Bruin werd in Padang geboren. Haar vader heette Gerrit en
was een Nederlandse sergeant bij de koloniale troepen. Haar moeder, ver-
moedelijk van Portugees-Minangkabouwse (of Chinese) afkomst, werd Sie Mina genoemd.

Het huwelijk tussen Johannes Jacobus en Maria Hendrika vond plaats in
Batavia op 3 april 1856. Zij kregen drie kinderen.

Johannes Jacobus stierf te Batavia op 2 juli 1887.

Nationaal Archief


Toean Tanah Norbčk johannes was als winkelier een pianofabrikant en verkoper.
bron Marcella de Jager: Nota over de persoon Toean Tanah Norbčk Johannes Jacobus Belle
was ook musicus, speelde fagot bij de Stafmuziek en werd later
onderkapelmeester. Hij was zeer actief en had een handel in
muziekinstrumenten en repareerde onder andere piano's en was
ook dansleraar aan het paleis. Johannes trouwde met Mej. De Bruin,
pupil van het Djatigesticht, destijds in Rijswijk. Hij was welvarend
en woonde in Noordwijk in het huis van de waar later de
Handel Maatschappij (Factorij) in gevestigd werd, de Kampong
Norbčk. Johannes Belle werd dan ook wel Toean Tanah Norbčk genoemd.
Zijn muziekhandel was in dat zelfde huis gevestigd. Later bouwde
hij ook huizen op het land, grenzend aan Pasar Baroe.

Toean Tanah Norbčk Johannes Jacobus Belle was ook musicus,
speelde fagot bij de Stafmuziek en werd later onderkapelmeester.
Hij was zeer actief en had een handel in muziekinstrumenten
en repareerde onder andere piano's en was ook dans leraar aan
het paleis. Jean trouwde met Mej. De Bruin, pupil van het Djatigesticht,
destijds in Rijswijk. Hij was welvarend en woonde in Noordwijk in
het huis van de waar later de Handel Maatschappij (Factorij ) in
gevestigd werd, de Kampong Norbčk. Jean Belle werd dan ook wel
Toean Tanah Norbčk genoemd. Zijn muziekhandel was in dat zelfde
huis gevestigd. Later bouwde hij ook huizen op het land, grenzend
aan Pasar Baroe.De straat waaraan de huizen lagen werd naar
hem Gang Belle genoemd.
De straat waaraan de huizen lagen werd naar hem Gang Belle
genoemd.

I. JOHANNES JACOBUS BELLE, geb. Arnhem 15 april 1827,
op 22 dec 1850 vrijwilig geëngageerd als soldaat voor de tijd van
zes jaar zonder handgeld, hoornblazer 1 jan 1851, bevorderd tot
korporaal hoornblazer 3 maart 1851, geëmbarkeerd te Nieuwe Diep
aan boord van het schip de Vijf Gebroeders 20 maart 1851,
gedebarkeerd te Batavia 20 juli 1851 en geplaatst bij het korps
muzikanten als élčve 2e klasse, bevorderd op 19 febr. 1853 tot
élčve muzikant 1e klasse, op 30 mei 1857 de bronzen medaille
toegekend zonder gratificatie, op 13 juni 1857 het paspoort toegestaan
en op 30 juni 1857 te Batavia afgegaan. Vermeld op de inwonerslijst
van Batavia (1859-1861, 1865-1871, 1874-1887), muziekhandelaar,
gevestigd te Noordwijk, ook vermeld als pianohandelaar,
overl. Batavia 2 juli 1887, tr. Batavia 3 april 1856

MARIA HENDRIKA DE BRUIN, geb. Kajoetanam (Sumatra's Westkust)
26 sept. 1839, overl. Batavia 4 juli 1900, dr. van Gerrit de Bruin
en de vrije javaanse vrouw Sie Mina.

Uit dit huwelijk:
1. MARTHA JOSEPHA
2. JOHANNES ALPHONS
3. WILLEM FREDERIK

Ook wel eens Jean Jacques Belle de Courtenier genoemd.
Gestorven: Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesie

Huwelijks akte:


No. 16
Heden den derden April Achtien honderd zes en vijfig
verschenen voor mij Adolphe Fitz VERPLOEGH
gewoon Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Batavia:
Johannes Jacobus BELLE, geboren te Arnhem in Gelderland
oud ruim acht en twintig jaren, van beroep Stafmuziekant
der eerste klasse wonende op Bazaar Baroe buiten Batavia ongehuwde
meerderjarige zoon van Johannes Jacobus BELLE muziekmeester en van
diens Echtgenote Maria Josephine RENARD zonder beroep beiden te
Gelderland woonachtig

en Maria Hendrika DE BRUIN

geboren te Padang

oud ruim zestien jaren zonder beroep alhier wonende in het Djati gesticht
op het Molenvliet buiten Batavia ongehuwde minderjarige natuurlijke dochter
van de Inlandse vrouw SIE MINA, overleden en erkend door Gerrit DE BRUIN
particulier wonende te Harderwijk

die mij verzochten overtegaan tot de voltrekking van hun voorgenomen
huwelijk, en mij tot dat einde de navolgende, onder de bijlage van dit
Register opgenomene bewijsstukken te hand stelden, te weten:

1e de geboorte akte van de bruid

2e de toestemming van het Kollege van Diakenen der Voornoemde
Gemeente te .. .. vijfde July, achtien honderd vijf en vijftig nummers ..?

3e de toestemming bedoeld bij paragraaf acht artikel

een en twintig van het Burgerlijk Wetboek van Nederlandsch Indie

4e een authentieke akte van toestemming van den vader der bruid
tot dit huwelijk verleend .... voor den te Harderwijk woonachtigen
Notaris Egbert .... de date eerste december achtien honderd vijf en vijftig,
sub nummero drie honderd vier en twintig?

de door het Gouvernement bij besluit de dato een en twintig oktober
achtien honderd vijf en vijftig ... vijf.. verleende dispensatie van de
vervulling van artikel twee en veertig? van het Burgelijk Wetboek van
Nederlandsch Indie ... krachtens artikel acht en veertig van dat wetboek....Arnhem (Gelderland) 1827:

1851:

1865:

Jakarta 1871:

Jakarta 1872:

Jakarta 1873:

1877:

1878:

Jakarta 1887:
Curriculum Vitae Johannes Jacobus BELLE
0 jaargeboorteJohannes Jacobus BELLE  1827-04-15Arnhem (Gelderland)
1 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelMaria Jacoba SCHIMMEL 1828Velp (Noord–Brabant)
1 jaar Jules Verne wordt geboren. Hij was een Franse schrijver en pionier in het sciencefictiongenre. 1828
1 jaargeboorte neef (zoon van tante) paternelRudolf GANS 1828-04-01Amsterdam (Noord–Holland)
1 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelGeertruida BELLE 1828-10-26Delft (Zuid–Holland)
1 jaargeboorte broerRichard BELLE 1828-12-31Arnhem (Gelderland)
2 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelMaria DAVID 1829Kampen (Overijssel)
2 jaaroverlijden neef (zoon van tante) paternelRudolf GANS 1829-05-12Velp (Noord–Brabant)
3 jaargeboorte broerLodewijk BELLE 1830-02-04Arnhem (Gelderland)
3 jaaroverlijden grootvader paternelJacobus Hubertus BELLE  1830-05-06Grave (Gelderland)
3 jaargeboorte neef (zoon van tante) maternelIgnatz Franz RENARD 1830-06-04Duisburg (Nordrhein–Westfalen)
4 jaargeboorte neef (zoon van tante) paternelGerardus BELLE 1831-07-09Delft (Zuid–Holland)
5 jaar De eerste paardentram reed in Manhattan. 1832
5 jaargeboorte nicht (dochter van tante) maternelMaria Theresia Apollonia RENARD 1832
5 jaaroverlijden neef (zoon van tante) paternelGerardus BELLE 1832-01-21Delft (Zuid–Holland)
5 jaargeboorte neef (zoon van tante) paternelGodefridus Ignatius HERBRECHTER 1832-10-01Grave (Gelderland)
5 jaargeboorte broerHenricus BELLE 1832-10-10Arnhem (Gelderland)
5 jaaroverlijden neef (zoon van tante) paternelGodefridus Ignatius HERBRECHTER 1832-12-12Grave (Gelderland)
6 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelSophia DAVID 1833Gerswalde (Uckermark?)
6 jaaroverlijden nicht (dochter van tante) paternelSophia DAVID 1833-05-09
6 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelMaria Catharina SCHIMMEL 1833-11-10Velp (Noord–Brabant)
7 jaaroverlijden oom maternelJohann Hermann Jacob RENARD 1834-04-20Duisburg (Nordrhein–Westfalen)
7 jaargeboorte broerPeter BELLE 1834-09-19Duisburg (Nordrhein–Westfalen)
8 jaar Eerste spoorlijn Haarlem – Amsterdam. 1835
8 jaargeboorte neef (zoon van tante) paternelGerardus Petrus SCHIMMEL 1835Velp (Noord–Brabant)
8 jaar Antoine–Joseph (Adolphe) Sax (1814-1894) ontwikkelt de saxofoon. 1835
8 jaar Samuel Morse ontwikkelt de Morse–code met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. 1835
8 jaaroverlijden nicht (dochter van tante) maternelMaria Theresia Apollonia RENARD 1835
8 jaaroverlijden oom paternelPetrus Jacobus BELLE 1835-09-10's Hertogenbosch (Noord–Brabant)
10 jaargeboorte broerFriedrich Wilhelm BELLE 1837-04-19Duisburg (Nordrhein–Westfalen)
11 jaar Cockerill vormte het eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterij, walserijen, smederijen en constructiewerkplaatsen. 1838
11 jaar Georges Bizet wordt te Parijs geboren (componist) 1838
11 jaaroverlijden neef (zoon van tante) paternelJacobus Hubertus VAN CUIJCK 1838-01-24Gassel (Noord–Brabant)
12 jaar De fotografie wordt uitgevonden. 1839
12 jaar Nederland erkent de onafhankelijkheid van België. 1839
13 jaar Willem I doet afstand van de regering. Willem II wordt koning der Nederlanden. 1840
13 jaar De eerste postzegel wordt ingevoerd. 1840
13 jaargeboorte broerWillem Frederik BELLE 1840-07-06Arnhem (Gelderland)
13 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelHendrika SCHIMMEL 1840-11-09Velp (Noord–Brabant)
14 jaar Wielbanden waren van hout of van staal, de rubberband werd pas in 1841 uitgevonden. 1841
15 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelAnna Elisabeth HERBRECHTER 1842Grave (Gelderland)
15 jaaroverlijden grootmoeder paternelElisabeth Adriana POMPE  1842-05-11Velp (Noord–Brabant)
15 jaaroverlijden tante paternelGerardina (grada) BELLE 1842-10-07Velp (Noord–Brabant)
15 jaargeboorte zusCarolina BELLE 1842-12-12Arnhem (Gelderland)
17 jaar Zeer strenge winter en de 2 jaren daarop mislukken de aardappeloogsten. De bevolking lijdt honger. 1844
18 jaargeboorte neef (zoon van tante) paternelGodfridus Ignatius HERBRECHTER 1845Grave (Gelderland)
19 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelLouisa Maria Henrica HERBRECHTER 1846Grave (Gelderland)
19 jaaroverlijden grootvader maternelRochus RENARD  1846-05-07Duisburg (Nordrhein–Westfalen)
20 jaaroverlijden oom paternelGerardus Petrus (gradus) BELLE 1847-08-19Axel (Zeeland)
21 jaaroverlijden nicht (dochter van tante) paternelLouisa Maria Henrica HERBRECHTER 1848-06-24Grave (Gelderland)
22 jaargeboorte nicht (dochter van tante) paternelAnna Maria HERBRECHTER 1849Grave (Gelderland)
23 jaar Europa telt 276 miljoen inwoners en tandpasta word voor het eerst geproduceerd. 1850
23 jaarvrijwillig geëngageerd als soldaat voor 6 jaar, zonder handgeld 1850-12-22
24 jaarhoornblazer 1 jan 1851  1851-01-01
24 jaarbevorderd tot korporaal hoornblazer 3 maart 1851  1851-03-03
24 jaargeëmbarkeerd te nieuwe diep aan boord van het schip de vijf gebroeders 20 maart 1851,  1851-03-20Den Helder (Noord–Holland)
24 jaargedebarkeerd en geplaatst bij het korps muzikanten als élève 2e klasse, 1851-07-20Djakarta
27 jaar Het KNMI wordt bij koninklijk besluit van Koning Willem III opgericht. 1854
27 jaar Lijfstraffen geschrapt uit het strafrecht. De doodstraf wordt beperkt tot ophanging boven een luik. 1854
28 jaaroverlijden nicht (dochter van tante) paternelMaria Jacoba SCHIMMEL 1855-05-04Velp (Noord–Brabant)
28 jaaroverlijden tante paternelJacoba Ceacilia BELLE 1855-05-25Velp (Noord–Brabant)
28 jaarcurvit:schriftelijk verzocht hem toestemming te willen geven tot het aangaan van een wettig huwelijk met maria hendrika de bruin. 1855-06-01Djakarta
29 jaar Eerste treinramp in Nederland. 1856
29 jaarhuwelijkMaria Hendrika DE BRUYN  1856-04-03Djakarta
30 jaargeboorte dochterMartha Josepha BELLE  1857-03-08Djakarta
30 jaaroverlijden grootmoeder maternelJohanna Maria Theresia LOHMAN  1857-04-07Duisburg (Nordrhein–Westfalen)
30 jaarbegon in batavia een muziekzaak met een winkel in noordwijk 1857-06-30Djakarta
32 jaar Etienne Lenoir construeerde in 1859 een kleine motor die werkte op het stads– of lichtgas (steenkoolgas) 1859
32 jaargeboorte neef (zoon van broer)Julius Theodorus BELLE 1859-05-23Makassar
32 jaargeboorte zoonJohannes Alphons BELLE 1859-07-27Djakarta
33 jaargeboorte neef (zoon van broer)Julius Otto BELLE 1860
33 jaar Officiële afschaffing van de slavernij in Nederlandsch–Indië. 1860
33 jaaroverlijden vaderJoannes Jacobus BELLE  1860-11-21Duisburg (Nordrhein–Westfalen)
34 jaargeboorte zoonWillem Frederik BELLE 1861-08-01Djakarta
35 jaar Étienne Lenoir zijn hippomobile, voorzien van een met waterstofgas aangedreven verbrandingsmotor. 1862
35 jaargeboorte neef (zoon van broer)Hilmar Arthur BELLE 1862
35 jaargeboorte neef (zoon van broer)Henricus BELLE 1862-06-05Makassar
35 jaaroverlijden oom maternelJohann Franx RENARD 1862-08-13
36 jaargeboorte neef (zoon van zus)Adrianus Jacobus Johannes GIESE 1863
36 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Louisa Adelè Anna BELLE 1863-11-20Aachen (Nordrhein–Westfalen)
37 jaargeboorte neef (zoon van broer)Eugen Julius BELLE 1864
37 jaaroverlijden zusAleida BELLE 1864
37 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Dorethea BELLE 1864-05-02Makassar
38 jaar De tweewieler (vélocipède–>fiets), gebouwd door de Fransman Pierre Michaux ziet het daglicht. 1865
38 jaaroverlijden moederMaria Josepha Catherina RENARD  1865-08-28Bandung
38 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Maria Josepha BELLE 1865-10-06Makassar
39 jaargeboorte neef (zoon van broer)Caesar Peter Eugen BELLE 1866
39 jaaroverlijden neef (zoon van tante) paternelHenri Joseph DAVID 1866-02-28Den Helder (Noord–Holland)
40 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Anna Julie BELLE 1867
40 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Catherina Maria Josepha GIESE 1867Djakarta
40 jaar Het procedé voor gewapend beton word door de Fransman Joseph Monier verfijnd. 1867
40 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Anna Cornelia Wilhelmina BELLE 1867-02-24Makassar
40 jaargeboorte neef (zoon van broer)Friedrich Felix Hugo BELLE 1867-03-31Djakarta
42 jaargeboorte neef (zoon van broer)Rochus Hubertus BELLE 1869-02-11Makassar
43 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Milanie Elise BELLE 1870
43 jaar In Nederland wordt de doodstraf afgeschaft. 1870
43 jaar Frans–Duitse of Frans–Pruisische Oorlog van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871. De oorlog veroorzaakte een pokkenepidemie die aan 500.000 mensen het leven kostte. 1870
43 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Maria Josepha BELLE 1870-12-29Djakarta
44 jaargeboorte neef (zoon van broer)Arthur Caesar BELLE 1871
44 jaaroverlijden nicht (dochter van broer)Anna Cornelia Wilhelmina BELLE 1871-02-02Semarang
44 jaargeboorte neef (zoon van broer)Henri Alexander BELLE 1871-05-03Makassar
44 jaaroverlijden nicht (dochter van tante) paternelGeertruida BELLE 1871-08-13Den Haag (Zuid–Holland)
45 jaargeboorte neef (zoon van broer)Friedrich Willem August BELLE 1872
45 jaargeboorte neef (zoon van broer)Emile Eduard BELLE 1872
45 jaargeboorte neef (zoon van broer)Rochus Hubertus Jr BELLE 1872
45 jaaroverlijden neef (zoon van tante) paternelTheodorus Josephus BELLE 1872-04-30Doetinchem (Gelderland)
45 jaargeboorte neef (zoon van broer)Karel Willem Ferdinand BELLE 1872-10-26Makassar
46 jaargeboorte neef (zoon van broer)Julius Friedrich BELLE 1873
46 jaar De eerste commerciële schrijfmachine word door Remington in Ilion, New York. 1873
46 jaaroverlijden tante paternelAdriana Elisabeth BELLE 1873-07-06Velp (Noord–Brabant)
46 jaaroverlijden neef (zoon van broer)Friedrich Willem August BELLE 1873-11-12
46 jaaroverlijden nicht (dochter van broer)Maria Josepha BELLE 1873-11-12Djakarta
47 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Louisa Anna BELLE 1874
47 jaaroverlijden neef (zoon van broer)Rochus Hubertus BELLE 1874-05-01Makassar
48 jaaroverlijden broerPeter BELLE 1875Djakarta
48 jaar Jean–Maurice–Émile Baudot was een Franse telegraaf–ingenieur en bedenker van de Baudotcode. Hij was één van de pioniers op het gebied van telecommunicatie. Met zijn code konden over een enkele verbinding drie telegrammen tegelijkertijd worden verzonden. Zijn zelfdrukkende telegraaf, de voorloper van de telex, werkte met een asynchrone seriële verbinding. De term baud is naar hem vernoemd. 1875
48 jaargeboorte neef (zoon van zus)Armand Bertrand Christophe GIESE 1875-04-19Mechelen (Antwerpen)
48 jaaroverlijden neef (zoon van zus)Armand Bertrand Christophe GIESE 1875-11-03Mechelen (Antwerpen)
49 jaar Graham Bell ontwikkelt de telefoon. 1876
49 jaargeboorte nicht (dochter van zus)Martha Caroline Adrienne GIESE 1876-12-06Brussel
49 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Maria Josepha Frederika BELLE 1876-12-27Djakarta
51 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Maria Josepha Frederika BELLE 1878
51 jaar De Duitser Nikolaus Otto verbetert de gasmotor van Lenoir. 1878
51 jaaroverlijden tante paternelHelena BELLE 1878-07-10Grave (Gelderland)
51 jaargeboorte kleindochterMartha Maria Casperina AHRENS 1878-09-10Djakarta
52 jaar Thomas Edison Op 21 oktober 1879 brandde zijn gloeilamp met koolstofvezel voor het eerst. 1879
52 jaaroverlijden neef (zoon van broer)Henricus BELLE 1879-05-15Makassar
52 jaaroverlijden broerHenricus BELLE 1879-07-25Samarang
52 jaargeboorte kleindochterFrederike Martha Aline AHRENS 1879-09-28Bogor
53 jaaroverlijden tante paternel tweelingAnna Wilhelmina BELLE 1880
53 jaargeboorte neef (zoon van broer)? BELLE 1880-04-11Djakarta
54 jaaroverlijden nicht (dochter van broer)Maria Josepha Frederika BELLE 1881
54 jaaroverlijden nicht (dochter van broer)Maria Josepha Frederika BELLE 1881-11-09
55 jaaroverlijden neef (zoon van tante) paternelHubertus BELLE 1882-04-25Breda (Noord–Brabant)
55 jaargeboorte kleinzoonFrederik Alphons Casper Louis AHRENS 1882-09-02Djakarta
56 jaar Telegrafie wordt ontwikkelt. 1883
56 jaargeboorte nicht (dochter van broer)Elisabeth Margaretha Wilhelmina BELLE 1883-07-01Djakarta
56 jaargeboorte kleindochterMaria Hendrika Martha Jacoba AHRENS 1883-10-03Djakarta
56 jaaroverlijden broerRichard BELLE 1883-12-08Aachen (Nordrhein–Westfalen)
57 jaaroverlijden tante maternelMaria Christina Theresia Francina RENARD 1884-01-31
57 jaargeboorte kleinzoonJohannes Frederik BELLE 1884-07-09Djakarta
57 jaargeboorte nicht (dochter van broer)? BELLE 1884-07-19Djakarta
58 jaar Louis Pasteur (1822-1895) ontdekt de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en het vaccin tegen hondsdolheid. 1885
58 jaargeboorte kleindochterMarie Frederique Marthe Eugénie AHRENS 1885-07-12Djakarta
59 jaargeboorte kleindochterJohanna Frederika Marie BELLE 1886-08-09Djakarta
59 jaargeboorte kleindochterElisabeth Martha Frederique AHRENS 1886-09-01Djakarta
59 jaargeboorte kleinzoonWillem Alfons BELLE 1886-12-26Bogor
60 jaar De Eiffeltoren werd tussen 1887 en 1889 gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1889. 1887
60 jaaroverlijdenJohannes Jacobus BELLE  1887-07-02Djakarta

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl

Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia


Dank aan archives Ničvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....